Ekonomi

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 23.672.315.031 32.710.184.429
Satışların Maliyeti
22 -22.167.119.255 -30.241.437.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.505.195.776 2.468.746.611
BRÜT KAR (ZARAR)
1.505.195.776 2.468.746.611
Genel Yönetim Giderleri
23 -375.059.850 -281.884.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 626.102.092 1.253.706.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -418.476.381 -1.042.253.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.337.761.637 2.398.315.053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 59.315.936 20.990.462
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -66.034.615 -4.020.951.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.331.042.958 -1.601.645.967
Finansman Gelirleri
27 804.017.149 759.559.712
Finansman Giderleri
27 -8.087.026.122 -6.982.778.831
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
8.098.018.756 9.819.313.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.146.052.741 1.994.448.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.893.805.637 110.541.609
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -23.736.677 -6.608.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.917.542.314 117.149.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.039.858.378 2.104.990.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.039.858.378 2.104.990.445
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.039.858.378 2.104.990.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp-TL 6,91200000 2,88700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.744.924.180 3.633.672.376
Dönem Karı (Zararı)
5.039.858.378 2.104.990.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.149.243.910 2.005.076.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.443.984.475 1.405.703.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.062.440 54.577.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 55.176.921 33.316.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.258.101 21.174.852
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.372.582 86.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.612.759.548 1.813.397.950
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-251.708.121 -216.214.685
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.864.467.669 2.029.612.635
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.164.608.615 5.101.038.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.666.799 59.061.915
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -51.227.961 -20.690.811
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-438.838 79.752.726
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.893.805.637 110.541.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 65.091.408 4.017.973.296
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.331.889.234 -10.557.218.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-145.722.538 -487.033.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.828.784.145 -3.543.981.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
578.771.629 -638.613.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.250.012.516 -2.905.368.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.062.212 -57.714.435
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 6.060.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.062.212 -63.775.235
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.425.852 -95.840.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-113.093.677 -64.793.198
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
168.741.965 -177.481.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.735.401.312 3.504.732.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.242.375 288.794.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.680.158.937 3.215.938.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.792.170 6.925.949
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.402.769 117.355.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.402.769 117.355.910
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-28.248.228 43.223.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.258.472 -219.459.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-225.258.472 -219.459.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.744.891.930 3.623.033.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26.275.812 17.905.101
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.243.562 -7.265.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-596.384.964 -568.265.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.862 93.260
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.862 93.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-599.123.134 -431.243.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.644.182 -83.446.349
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -570.478.952 -347.797.555
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 2.547.308 -137.114.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.128.065.419 -1.922.157.798
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.481.364.031 -1.054.746.687
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -59.385.954 -54.395.744
Ödenen Faiz
-919.049.799 -1.032.340.543
Alınan Faiz
251.708.121 216.214.685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.026.244 3.110.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.473.797 1.143.249.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-832.013.048 -859.873.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-811.539.251 283.375.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.955.618.710 1.672.242.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.144.079.459 1.955.618.710

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.170.389.431 2.057.447.580
Finansal Yatırımlar
130.100.427 133.144.745
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
130.100.427 133.144.745
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 130.100.427 133.144.745
Ticari Alacaklar
816.534.050 3.650.791.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 125.479.979 936.247.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 691.054.071 2.714.544.534
Diğer Alacaklar
15.336.860 10.524.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.336.860 10.524.892
Türev Araçlar
18 3.461.719 0
Stoklar
12 129.375.674 74.356.195
Peşin Ödenmiş Giderler
11 151.886.937 207.668.405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.227.781 3.309.397
Diğer Dönen Varlıklar
13 106.695.313 63.741.299
ARA TOPLAM
2.527.008.192 6.200.984.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.527.008.192 6.200.984.047
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 750.444 750.443
Diğer Alacaklar
23.907.330 51.526.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.907.330 51.526.306
Stoklar
12 40.677.822 78.018.791
Maddi Duran Varlıklar
14 28.242.488.469 30.444.255.517
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 212.486.022 157.880.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 412.765.062 404.921.825
Peşin Ödenmiş Giderler
11 252.353.096 254.862.179
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 10.565.709 9.579.365
Diğer Duran Varlıklar
13 226.664.224 201.498.167
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.422.658.178 31.603.292.606
TOPLAM VARLIKLAR
31.949.666.370 37.804.276.653
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.802.740.979 1.156.281.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.802.740.979 1.156.281.818
Banka Kredileri
6 6.751.848.138 1.108.756.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 50.892.841 47.525.450
Ticari Borçlar
1.004.161.254 3.841.692.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,29 178.750.127 364.103.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 825.411.127 3.477.589.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 11.801.104 8.358.662
Diğer Borçlar
251.311.912 343.113.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 251.311.912 343.113.591
Türev Araçlar
18 37.958.448 34.155.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
57.213 35.700.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 720.896 2.651.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
114.741.591 150.830.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 29.786.073 32.964.323
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 84.955.518 117.866.522
ARA TOPLAM
8.223.493.397 5.572.785.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.223.493.397 5.572.785.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.984.306.894 18.101.604.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.984.306.894 18.101.604.838
Banka Kredileri
6 8.741.163.981 17.837.624.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 243.142.913 263.980.446
Diğer Borçlar
534.092.073 708.936.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 534.092.073 708.936.280
Türev Araçlar
18 0 2.692.368
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.083.386 57.019.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 34.083.386 57.019.340
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 392.472.722 3.422.365.843
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.944.955.075 22.292.618.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.168.448.472 27.865.404.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.781.217.898 9.938.872.043
Ödenmiş Sermaye
20 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 8.296.176.858 8.296.176.858
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
811.504.170 811.504.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.107.835.265 3.404.616.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.107.835.265 3.404.616.813
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 2.140.221.324 3.435.169.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.386.059 -30.553.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -3.211.918
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.211.918
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.211.918
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
175.627.307 175.627.307
Yasal Yedekler
20 175.627.307 175.627.307
Diğer Yedekler
-11.698.002 -11.698.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.367.250.078 -5.568.297.630
Net Dönem Karı veya Zararı
5.039.858.378 2.104.990.445
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.781.217.898 9.938.872.043
TOPLAM KAYNAKLAR
31.949.666.370 37.804.276.653

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 8.296.176.858 811.504.170 0 -10.246.447 -11.997.950 175.627.307 -11.698.002 -5.568.297.630 0 4.410.232.306 4.410.232.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.435.169.874 -20.306.614 8.786.032 2.104.990.445 5.528.639.737 5.528.639.737
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 8.296.176.858 811.504.170 3.435.169.874 -30.553.061 -3.211.918 175.627.307 -11.698.002 -5.568.297.630 2.104.990.445 9.938.872.043 9.938.872.043
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 8.296.176.858 811.504.170 3.435.169.874 -30.553.061 -3.211.918 175.627.307 -11.698.002 -5.568.297.630 2.104.990.445 9.938.872.043 9.938.872.043
Diğer Düzeltmeler
-96.057.107 96.057.107
Transferler
2.104.990.445 -2.104.990.445
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.198.891.443 -1.832.998 3.211.918 5.039.858.378 3.842.345.855 3.842.345.855
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 8.296.176.858 811.504.170 2.140.221.324 -32.386.059 0 175.627.307 -11.698.002 -3.367.250.078 5.039.858.378 13.781.217.898 13.781.217.898

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.039.858.378 2.104.990.445
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.200.724.441 3.414.863.260
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 -1.312.257.766 4.293.962.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.291.248 -25.383.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113.824.573 -853.715.814
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21 113.366.323 -858.792.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 458.250 5.076.654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.211.918 8.786.032
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.699.338 9.809.011
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.699.338 9.809.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-487.420 -1.022.979
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21 -487.420 -1.022.979
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.197.512.523 3.423.649.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.842.345.855 5.528.639.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.842.345.855 5.528.639.737

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259388

BIST

sariz-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eve otele gelen Escort arnavutköy sitesi
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler